Kilde: DR Nyheder

Det var stik imod Sundhedsstyrelsens anbefaling, da et flertal i Folketinget lige før sommerferien besluttede at undtage elektroniske cigaretter fra rygeloven. Undtagelsen betyder, at det bliver tilladt at dampe på elektroniske cigaretter overalt, hvor der er rygeforbud, når loven træder i kraft den 15. august. Selvom der blev stillet flere spørgsmål i Folketingets Sundhedsudvalg til e-cigaretterne, så fik politikerne ikke kendskab til Sundhedsstyrelsens anbefaling, inden de vedtog loven. De Radikale vil ov erveje at ændre loven.