Kilde: Cancer.dk

Mens de fleste kommuner lader det være op til den enkelte folkeskole, om eleverne må gå uden for skolen og ryge, har andre kommuner valgt helt at forbyde rygning i skoletiden. Det viser en rundspørge blandt alle landets kommuner, som Kræftens Bekæmpelse har foretaget. Nogle kommuner har altså valgt at gå videre end kravene i rygeloven, som træder i kraft den 15. august.