Kilde: DR P4 Sjælland

En stramning af rygereglerne betyder, at det nu er helt slut med at ryge i arbejdstiden for de 14.600 ansatte i Region Sjælland. I forvejen var der indført rygeforbud for de ansatte på regionens sygehuse. Det vil fortsat være muligt for patienter på regionens sygehuse at ryge på afgrænsede steder. Region Nordjylland indførte i januar et tilsvarende rygeforbud for samtlige ansatte.