Af: Politiken

Danske kvinder dør i stor stil af rygning. På ti år fra 2000 til 2010 er antallet, der pulsede sig til døde, steget fra 6.400 til 7.100. Dermed er rygning årsag til hvert fjerde dødsfald blandt kvinder. Nu dør der flere kvinder end mænd af rygning. Tendensen fremgår af nye tal, som Statens Institut for Folkesundhed har trukket ud af Dødsårsagsregistret og bearbejdet for Politiken. Dødstallet er steget, selv om politikerne på Christiansborg har gjort det markant sværere at ryge i Danmark ved at vedtage en ræ kke love, der begrænser salget af tobak og forbyder rygning på offentlige steder. Men den slags tiltag kan først aflæses i dødstallene mange år senere. - Kvinder begyndte for alvor at ryge, da de kom ud på arbejdsmarkedet i 1950' erne og 1960' erne. De overtog den livsstil, som mænd længe havde haft for sig selv. Men antallet af mandlige rygere faldt hurtigst. Kvinderne var langsommere til at holde op igen, og det betaler de prisen for nu«, siger overlæge Hans Storm, der er afdelingschef i Kræftens Bekæmpelse. Det stigende dødstal skyldes først og fremmest, at flere kvinder dør af lungekræft og rygerlunger. Det samlede antal rygerelaterede dødsfald er faldet det seneste årti fra 13.900 til 13.300.