Af: Torben Korgaard

Kilde: Cancer.dk

http://www.cancer.dk/Cancer/Nyheder/nyhedsbreve/

Et reklameforbud på tobaksvarer i Danmark siden januar 2002 har ikke ændret på tobakkens synlighed rundt om i dagligvare-butikker og kiosker. Først og fremmest cigaretterne har fortsat en fremtrædende placering, der i sig selv nærmest fungerer som en reklame-platform på salgsstederne. Anderledes er det på vej til at blive i Norge. Den norske sundhedsminister har netop fremlagt et forslag om, at tobaksvarer bliver fjernet helt fra kundernes øjesyn.