Af: Inge Methling

Kilde: Politiken

Ny amerikansk undersøgelse dokumenterer tidligere teorier om, at de lette cigaretter ikke er mindre sundhedsskadelige end de stærke. Tværtimod har rygere i dag en forøget risiko forlungekræft i horhold til den, man så for tyve år siden. Årsagen er, at lightcigaretter snyder de målemetoder, der måler indholdet af skadelige stoffer. Tidligere sundhedsminister, Arne

Rolighed (S), fremsatte forslag om at forbyde light-betegnelserne på cigaretter, og den nuværende, Lars Løkke Rasmussen (V)

regner med at køre forslaget i hus.