Af: Leder i Politiken

Det selskab, der sælger et givet slutprodukt, har også et medansvar

for, at råmaterialer er tilvejebragt på etisk forsvarlig

måde.