Kilde: MetroXpress

Naborøg er et reelt problem. Næsten 10 procent af de ultrafine partikler fra cigaretrøgen i en rygerlejlighed siver op til overboen. Det fastslår Statens Byggeforskningsinstitut (SBI) i en ny undersøgelse, som offentliggøres i dag. Når der ryges bare to cigaretter samtidig i rygerlejligheden, når partikeltætheden hos overboen op på 18.000 ultrafine partikler/ kubikcentimeter. Det svarer til, at overboen bor midt på en meget trafikeret og partikelforurenet vej, og bliver der røget flere cigaretter, vil parti kelkoncentrationen hos overboen stige eksponentielt. ( 11-01-2010)